alim0670.jpg
Main Menu
Kto jest na stronie?
Naszą witrynę przegląda teraz 43 gości 
LICZNIK ODWIEDZIN
Dziś3042
Wczoraj6128
Miesiąc74993
Wszystkie4712790
przeczytales_powiedz_innym.jpg
Strona 15 Email

 

Dla mnie jest czyste i oczywiste, iż każdy poseł, senator może w interesującym (nurtującym) go temacie wziąć udział, czy wypowiedzieć swoje wiadomości i zdanie w komisji, mimo iż nie jest członkiem tej komisji, chyba że na odrębnej debacie poselskiej czy senackiej przekaże swoją wiedzę członkom komisji i swojej partii. Dzięki tak prostemu i w miarę taniemu rozwiązaniu nie będzie pustych debat pytaniowych, jak I i II czytanie wniosku. Nie leżałyby nie głosowane ustawy w szufladzie marszałka sejmu, byłoby bez pytań, gdzie liczy się czas na realne poprawki, wyprostowanie przepisów, konstytucji, kodeksu karnego, kodeksu administracji. Dzięki temu istnieje możliwość wyregulowania niespójnych przepisów, furtek przepisowych i paragrafowych. Za czasów PZPR zatwierdzono przepisy prawne o przedawnieniu spraw gospodarczych po pięciu latach. Biedy i nędzy narodu i kraju nie regulują żadne przepisy. I w ten oto sposób, można zmieniać przepisy o przedawnieniu i wprowadzić przepisy, iż za przewinienia odpowiada rodzina przez pokolenia. Braknie bezkarności a zacznie się myślenie nad krajem i narodem.
Mamy 42000 radnych, którzy za 1-dniową debatę pobierają 100 zł, dziennie 1-2-4 godziny. Jeśli wszyscy radni debatują jednego dnia, to państwo wypłaca 4200000 złotych. Jeśli jest tylko jeden dzień debaty miesięcznie, rocznie jest to 50400000 zł. Radni decydują jakie prace mają być wykonane w danym roku. Miasto Nowy Jork ma 15000000 mieszkańców i 20 radnych, Warszawa 1000000 i 700 radnych. W urzędach miejskich, gminnych są kierownicy działów z pracownikami a radni decydują o pracach na rzecz miasta, gminy. Pieniądze z podatków biorą również sołtysi, są to osoby najbardziej zorientowane w potrzebach własnej wsi, jak i okolicy a o ich pracy decydują radni. Może wyrugować radnych, głosować na sołtysów i kierowników działów w urzędzie gminy. W miastach glosować na prezydenta miasta i kierowników urzędów dzielnicowych, kierowników działów urzędu dzielnicowego i miejskiego. To są ludzie sprawdzeni i konkretnie zorientowani w potrzebach miasta, dzielnicy, gminy i wsi. Z pieniędzy przeznaczonych dla radnych można podnieść pensje urzędników państwowych. Pensje urzędników państwowych są miarodajnym odbiciem zaangażowania w pracy. Dla wszystkich pracowników, urzędników administracji państwowej, ministerialnej, wojewódzkiej, miejskiej, gminnej praca w sektorze państwowym powinna być zaszczytem, chluba i dumą. Ponieważ ich własne zaangażowanie, pracowitość są adekwatne do zarobków, więc zastanówmy się nad ilością urzędników w urzędach miejskich. Jaka jest ich kompetencja w działaniach? Kto wie, iż w mieście wojewódzkim jest: urząd wojewódzki, urząd powiatowy, urząd miejski, urząd marszałkowski, starostwo, o reszcie nie wspomnę.Urzędnikow jest bez liku
Tępych drani, menelikow
Choć Ci nic nie załatwiają
Na posadach pozostają
I nikt  ich nie ruszy
Bo urzędas zostać musi. H.F.


Były kiedyś czasy, ze można było
Jechać bez kasy na wczasy. H.F.